Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội 2019 đã được cập nhật. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (mã trường QHX) và trường Đại học Khoa học Tự nhiên (mã trường QHT) muốn cập nhật chỉ tiêu (số lượng) tuyển sinh/ngành thì hãy cùng cập nhật thông tin chi tiết dưới đây.

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường thuộc Đại học quốc gia Hà Nội năm 2019 cao hơn năm 2018 nên độ cạnh tranh vào ngành sẽ thấp xuống. Các bạn thí sinh đang có ý định đăng ký dự thi vào 1 trong 2 trường Khoa học Xã hội & Nhân (mã trường QHX) và Khoa học Tự nhiên có thể an tâm hơn.

1/ Chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội

Mã trường xét tuyển Tên ngành Chỉ tiêu Mã Tổ hợp xét tuyển 1 Mã Tổ hợp xét tuyển 2 Mã Tổ hợp xét tuyển 3 Mã Tổ hợp xét tuyển 4
Theo KQ thi THPT QG Theo phương thức khác
QHT QHT01 Toán học 47 3 A00 A01 D07 D08
QHT QHT02 Toán tin 49 1 A00 A01 D07 D08
QHT QHT90 Máy tính và khoa học thông tin* 48 2 A00 A01 D07 D08
QHT QHT40 Máy tính và khoa học thông tin** 80 A00 A01 D07 D08
QHT QHT03 Vật lí học 95 5 A00 A01 B00 C01
QHT QHT04 Khoa học vật liệu 50 A00 A01 B00 C01
QHT QHT05 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 30 A00 A01 B00 C01
QHT QHT06 Hoá học 67 3 A00 B00 D07
QHT QHT41 Hoá học** 50 A00 B00 D07
QHT QHT07 Công nghệ kỹ thuật hoá học 49 1 A00 B00 D07
QHT QHT42 Công nghệ kỹ thuật hoá học** 40 A00 B00 D07
QHT QHT43 Hoá dược** 79 1 A00 B00 D07
QHT QHT08 Sinh học 76 4 A00 A02 B00 D08
QHT QHT09 Công nghệ sinh học 76 4 A00 A02 B00 D08
QHT QHT44 Công nghệ sinh học** 80 A00 A02 B00 D08
QHT QHT10 Địa lí tự nhiên 38 2 A00 A01 B00 D10
QHT QHT91 Khoa học thông tin địa không gian* 40 A00 A01 B00 D10
QHT QHT12 Quản lý đất đai 70 A00 A01 B00 D10
QHT QHT13 Khoa học môi trường 68 2 A00 A01 B00 D07
QHT QHT45 Khoa học môi trường** 40 A00 A01 B00 D07
QHT QHT14 Khoa học đất 30 A00 A01 B00 D07
QHT QHT15 Công nghệ kỹ thuật môi trường 50 A00 A01 B00 D07
QHT QHT46 Công nghệ kỹ thuật môi trường** 40 A00 A01 B00 D07
QHT QHT16 Khí tượng và khí hậu học 40 A00 A01 B00 D07
QHT QHT17 Hải dương học 30 A00 A01 B00 D07
QHT QHT92 Tài nguyên và môi trường nước* 40 A00 A01 B00 D07
QHT QHT18 Địa chất học 30 A00 A01 B00 D07
QHT QHT19 Kỹ thuật địa chất 30 A00 A01 B00 D07
QHT QHT20 Quản lý tài nguyên và môi trường 48 2 A00 A01 B00 D07
Tổng cộng: 1.510 30

»Xem thêm: Các trường Đại học tuyển thẳng học sinh trường chuyên 2019

2/ Chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến)
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác
Báo chí QHX01 85 15
Chính trị học QHX02 60 10
Công tác xã hội QHX03 70 10
Đông Nam Á học QHX04 45 5
Đông phương học QHX05 85 15
Hán Nôm QHX06 27 3
Khoa học quản lý QHX07 80 10
Lịch sử QHX08 70 10
Lưu trữ học QHX09 55 5
Nhân học QHX11 55 5
Nhật Bản học QHX12 25 5
Quan hệ công chúng QHX13 65 10
Quản lý thông tin QHX14 55 5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX15 75 15
Quản trị khách sạn QHX16 70 10
Quản trị văn phòng QHX17 70 10
Quốc tế học QHX18 90 15
Tâm lý học QHX19 95 15
Thông tin – Thư viện QHX20 50 5
Tôn giáo học QHX21 50 5
Triết học QHX22 65 5
Văn học QHX23 80 10
Việt Nam học QHX24 70 10
Xã hội học QHX25 60 10
Báo chí ** (CTĐT CLC TT23)
Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
QHX40 28 2
Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23)
Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
QHX41 37 3
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)
Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
QHX42 28 2

» Xem ngay: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học khối A 2019 và ngành tương ứng

Hi vọng sau khi nắm được chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội trong năm 2019 các bạn học sinh lớp 12 có thể đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất. Chúc may mắn!